Výsledky vyhledávání | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/index-item/rss?id=727463&value=antropologie%20obecn%C3%A1%20%5Bo%5D&lang=CS Vyhledávání podle položky rejstříku:: antropologie obecná [o] Bílá kniha humanismu / Grünner, Oldřich, 1924-2015 Antropologie pro každý den / Wolf, Josef, 1927-2012 O vzniku druhů přirozených výběrem, čili, Zachováváním vhodných odrůd v boji o život / Darwin, Charles, 1809-1882 Muž z ledovce / Spindler, Konrad, 1939-2005 Problémy filosofie výchovy. Lidský fenomen a antropologická orientace moderní pedagogiky. / Grulich, Vladimír, 1924-1988 Velký obrazový atlas pravěkého člověka / Jelínek, Jan, 1926-2004 ABC člověka / Strukturální antropologie / Lévi-Strauss, Claude, 1908-2009 Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál / Eriksen, Thomas Hylland, 1962- Základy kulturní antropologie / Soukup, Martin, 1977- Za obzor Západu : proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase / Budil, Ivo T., 1965- Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / Budil, Ivo T., 1965- Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly / Dülmen, Richard van, 1937-2004 Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / Budil, Ivo T., 1965- Dějiny psané kamenem. Po stopách člověka minulosti / Kleibl, Josef, 1931- Věda o člověku a tradice : nový antropologický duch / Durand, Gilbert, 1921-2012 Člověk a náboženství : [proměny vztahu člověka k posvátnému] / Sokol, Jan, 1936- Veselé tropy : sborník textů z 2. mezinárodní konference AntropoWebu v Plzni 27.-28.10.2006 / Člověk a rasa / Dacík, Tomáš, 1949- Jan Evangelista Purkyně : život a dílo : sborník vydaný při příležitosti 200. výročí Purkyňova narození / Trávníčková, Eliana, 1927-