Výsledok vyhľadávania | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/index-item/rss?id=376026&value=Anast%C3%A1zie%20Nikolajevna,%20velkokn%C4%9B%C5%BEna,%20dcera%20Mikul%C3%A1%C5%A1e%20II.,%20rusk%C3%A9ho%20cara,%201901-1918&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Anastázie Nikolajevna, velkokněžna, dcera Mikuláše II., ruského cara, 1901-1918