Skip to main content
Showing records 1-20 from total 24.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
A 828
Corneille, Pierre, 1606-1684
Polyeuktos : tragedie o pěti jednáních / Pierre Corneille ; z francouzského originálu přeložil Otokar Fischer. Moře a nebe : tragedie o třech dějstvích / Angel Guimerá ; z katalánštiny rozměrem oiginálu přeložil A. Pikhart ; překladatel Pikhart, Antonín Pikhart. Nápisy : ze staročeských štambuchů a památníků až do doby probuzenské ; sbírka první / sebral Čeněk Zíbrt
1911
1
KN
Z 1036
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Veselé chvíle v životě lidu českého / Čeněk Zíbrt ; uspoř., dopln., úv., pozn. a věcným rejstříkem opatř. Zdena Hochová-Brožíková ; obr. nakr. [a pozn. k seznamu obr. naps.] Jan Herink
1950 :
2
KN
Z 85
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Staročeské a lidové hry masopustní : jak Bakusa pochovávali : masopustní zábavy, upravené v divadelní výjevy / Čeněk Zíbrt
1928 :
1
KN
Z 87
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
České posvícení : Zvykoslovný obrázek ze života lidu českého, upravený v divadelní výjev / Univ. prof. Dr. Čeněk Zíbrt
1928 :
1
KN
A 2936
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Pivo v písních lidových a znárodněných : Příloha časopisu "Sládek", neodvislého týdenníku pivovarského / Čeněk Zíbrt
1909
1
KN
Z 474
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance / Čeněk Zíbrt
1960
1
KN
4055
Stankovský, Josef Jiří, 1844-1879
Oběti víry : historická povídka z dob první persekuce v Čechách / J. J. Stankovský. Z doby úpadku : kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku / Čeněk Zíbrt
1905
1
KN
ID 1364
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Z historie piva / Čeněk Zíbrt ; uspořádala Klára Pilíková
2013
1
KN
HL 106
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Hrály dudy : Dějiny starodávné selské muziky české / Naps. Čeněk Zíbrt
1917
1
KN
L 269
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Ohlas obřadních písní velikonočních (Haggadah: Chad Gadja, Echad Mi Iodea) v lidovém podání / Čeněk Zíbrt
1928 :
1
AK
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Staročeský rukohled a novočeský rukozpyt / Čeněk Zíbrt
1910
0
AK
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Na tom našem dvoře ... : Obřady a zábavy při slavnostní odpravě kohouta, housera, kačera, beránka, kozla a vepřka / Čeněk Zíbrt
1911
0
AK
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Den se krátí, noc se dlouží... : (Martin - Cecilka - Ondřej - Barborky - Mikuláš - Lucie - Džber) / podává Čeněk Zíbrt
1910
0
AK
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Králové a královničky : jízda, honění, stínání, koupání králů na letnice, králky, královničky, král ptačí / Čeněk Zíbrt
1910
0
KN
D 414
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Zlatý jelen na pražském mostě, slepý mládenec, Sibylla a jiná proroctví staročeská / Čeněk Zíbrt
19--?
1
KN
D 720
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Z doby úpadku : kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku / napsal Čeněk Zíbrt
1905
1
KN
D 615
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých / sebral Čeněk Zíbrt
1910
1
KN
Z 474
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Jak se kdy v Čechách tancovalo : dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec / líčí Čeněk Zíbrt
1895
1
KN
Z 82
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Veselé vánoční hody : [Obyčeje, zábavy, hry a obchůzky v době vánoční, upravené pro jeviště] / Univ. prof. Dr. Čeněk Zíbrt
1928 :
1
KN
Z 82
Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Mikulášská hra ; Dětský Mikuláš v domácnosti / Univ. prof. dr. Čeněk Zíbrt
1928 :
1

Actions

RSS

Facets

[Loading...]