Search results | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/by-authority/75340/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Polyeuktos : tragedie o pěti jednáních / Corneille, Pierre, 1606-1684 Veselé chvíle v životě lidu českého / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Staročeské a lidové hry masopustní : jak Bakusa pochovávali : masopustní zábavy, upravené v divadelní výjevy / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 České posvícení : Zvykoslovný obrázek ze života lidu českého, upravený v divadelní výjev / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Pivo v písních lidových a znárodněných : Příloha časopisu "Sládek", neodvislého týdenníku pivovarského / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Oběti víry : historická povídka z dob první persekuce v Čechách / J. J. Stankovský. Z doby úpadku : kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku / Stankovský, Josef Jiří, 1844-1879 Z historie piva / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Hrály dudy : Dějiny starodávné selské muziky české / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Ohlas obřadních písní velikonočních (Haggadah: Chad Gadja, Echad Mi Iodea) v lidovém podání / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Staročeský rukohled a novočeský rukozpyt / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Na tom našem dvoře ... : Obřady a zábavy při slavnostní odpravě kohouta, housera, kačera, beránka, kozla a vepřka / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Den se krátí, noc se dlouží... : (Martin - Cecilka - Ondřej - Barborky - Mikuláš - Lucie - Džber) / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Králové a královničky : jízda, honění, stínání, koupání králů na letnice, králky, královničky, král ptačí / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Zlatý jelen na pražském mostě, slepý mládenec, Sibylla a jiná proroctví staročeská / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Z doby úpadku : kulturně historické obrazy ze XVII. a XVIII. věku / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Jak se kdy v Čechách tancovalo : dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Veselé vánoční hody : [Obyčeje, zábavy, hry a obchůzky v době vánoční, upravené pro jeviště] / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Mikulášská hra ; Dětský Mikuláš v domácnosti / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932