Výsledok vyhľadávania | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/by-authority/51626/rss?lang=SK&s=-9514&sd=ASC&page=1 Vyhľadávanie podľa autority: Všeobecná téma = studijní obory Němčina pro obory společného stravování / Höppnerová, Věra, 1937- Přehled studijních oborů na Západočeské univerzitě v roce 1995 - 96 Na právnické fakultě zahájili letní semestr studia kriminalistiky / (la) První pětiletka Fakulty aplikovaných věd / Míka, Stanislav, 1937- Historie katedry technologie obrábění / Němejc, Jiří, 1937- Fakulta aplikovaných věd (FA) Fakulta strojní (FST) / Škopek, Jan, 1927- Právnická fakulta Počet externistů na katedrách cizích jazyků neklesá / (gal) Západočeská univerzita reaguje na vývojové trendy : 35 miliónů korun získaných z 62 grantů vytváří podmínky pro vědeckou práci / (klaf) Tisíce zájemců o studium práva : Rozhovor s rektorem Západočeské univerzity Jiřím Holendou / Holenda, Jiří, 1933- Obrovský zájem o studium práv : S JUDr. Vladimírem Balašem, CSc., výkonným děkanem Právnické fakultyZápadočeské univerzity v Plzni / Kejha, Josef, 1948- Bakalářské studium na Strojní fakultě ZČU Univerzita bude mít novou fakultu / Hanzelín, Michal V. Plzeňští studenti chtějí být při tom : Nadace Junior Achievement umožňuje získat praktické zkušenosti v oblastipodnikání / (ol) O novinkách a ostatních možnostech studia : S profesorem Západočeské univerzity Plzeň doc. RNDr. Zdeňkem Ryjáčkem, CSc / Mertová, Jana Úspěchy studentů katedry hudební kultury / (jf) V Plzni vrcholí přípravy k otevření nové fakulty / (ol) Na Západočeské univerzitě lze studovat i archeologii / Česká tisková kancelář Na Západočeské univerzitě bude možné od nového školního roku studovat archeologii