Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 779.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
AN
Vykydal, Miroslav, nar. 1913
Počátky strojní výroby papíru na Plzeňsku / Miroslav Vykydal
0
AN
Čtrnáct, Václav, 1884-1975
Plzeňsko v pravěku / Václav Čtrnáct
0
AN
Kovář, Jaromír, 1906-1984
Barokní gotika v díle Jakuba Augustona / Jaromír Kovář
0
AN
Polišenský, Josef, 1915-2001
Plzeň a Plzeňsko v dějinách českého vystěhovalectví do Ameriky / Josef Polišenský
0
KN
J 2611
Popis školního okresu plzeňského / sestavilo učitelstvo
1896 :
1
KN
D 133
May, Josef
Dějiny císařského a královského pěšího pluku čís.35. : s 15 obrazy a 12 přehlednými mapkami / v krátkých obrysech sestavil Josef May
1901
1
KN
IF 7
Kundrát, František, 1856-1917
Hydrochemické poměry zastupitelského okresu Plzeňského / vyšetřil František Kundrát
1901
1
KN
J 205
Vyhlídal, Jan, 1861-1937

Památce Havlíčkově / redakce "Pokrokové revue" ; Naše Slezsko ; Jan Vyhlídal ; Věstník Král. české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná. XIV., Rejstřík kraje plzenského z r. 1600,
J. Strnad

14.
1906
1
KN
Z 586
Kubišta, Antonín
Z Plzně přes Klatovy k Šumavským jezerům, do Eisenštejnu a Povydřím přes Sušici do Horažďovic / Naps. Antonín Kubišta
1910
1
KN
D 887
Lábek, Ladislav, 1882-1970
Národopisná výstava Plzeňska : pořádala Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni v měsíci dubnu roku 1912 / L. Lábek / Fr. Macháček
1912
1
AK
Kubišta, Antonín
Z Prahy do Plzně. 1. část, Praha-Hořovice
1. část,
1912
0
KN
Z 586
Kubišta, Antonín

Z Prahy do Plzně. 2. část, Hořovice-Plzeň /
naps. Antonín Kubišta

2.
1912 :
1
KN
F 266 I
Maloch, František, 1862-1940

Květena v Plzeňsku. Díl I., Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť /
František Maloch

1
1913
2
KN
F 2331
Purkyně, Cyrill, 1862-1937
Geologie okresu Plzeňského : vysvětlivky ku geologické mapě zastupitelského okresu Plzeňského : s 29 obrázky v textu a 14 tabulkami / Cyrill rytíř Purkyně
1913
1
KN
Z 703
Lábek, Ladislav, 1882-1970
Masopust na Plzeňsku : k výstavě masopustu pořádané Společností pro národopis a ochranu památek v Plzni v dubnu 1913 / napsali Ladislav Lábek, Frid. Macháček, Josef Valenta
1913
4
KN
D 885 II
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí (Plzeň, Česko)

Věstník Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí : zodpovědný redaktor Josef Valenta. Ročník I. , číslo 2 /
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí ; [odp. red. Josef Valenta]

2.
1913-1914
1
KN
D 885 I
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí (Plzeň, Česko)

Věstník Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí : zodpovědný redaktor Josef Valenta. Ročník I. , číslo 1 /
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí ; [odp. red. Josef Valenta]

1.
1913-1914
1
KN
D 885 IV
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí (Plzeň, Česko)

Věstník Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí : zodpovědný redaktor Josef Valenta. Ročník I. , číslo 4 /
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí ; [odp. red. Josef Valenta]

4.
1913-1914
1
KN
D 885 III
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí (Plzeň, Česko)

Věstník Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí : zodpovědný redaktor Josef Valenta. Ročník I. , číslo 3 /
Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí ; [odp. red. Josef Valenta]

3.
1913-1914
1
KN
IJ 734
Lábková, Marie, 1892-1965
Plzeňský kroj / Marie Lábková
1918
1

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]