Výsledky vyhledávání | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/by-authority/26677/rss?s=-26&sd=DESC&page=38&ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Geografická hesla = Plzeň (Česko : oblast) Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Průvodce po Radyni / Klein, Václav, 1890-1960 Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. O původu lidového kroje ženského v západních Čechách : srovnávací krojová studie se zřetelem k původnímu kroji slovanskému z 20 panství západočeských a to: Plzeňského, Plaského, Radnického, Hradišťského, Přeštického ... / Lábková, Marie, 1892-1965 Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Buben hrad, Plešnice tvrz a osada / Lábek, Ladislav, 1882-1970 Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Čtyři desetiletí Národní jednoty pošumavské v Plzni / Malý, František J., 1865-1927 Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Plzeňsko : list pro vlastivědu západních Čech. Lidové stavby na Plzeňsku. Ejpovice Brož, Josef, 1866-1949 Plzeňsko : list pro národopis a ochranu památek. Rokycansko v pověstech / Königsmark, Josef, 1881-1960 Plzeňsko : list pro národopis a ochranu památek. Plzeňsko : list pro národopis a ochranu památek. Plzeňský kroj / Lábková, Marie, 1892-1965 Průvodce po Plzni a okolí : (Plzeňský sborník) / Plzeňský kroj / Lábková, Marie, 1892-1965