Skip to main content
Pokazane rekordy 21-40 z całkowitych 88.
Typ dokumentu Sygnatura Autor Tytuł Część Rok Ilość woluminów
KN
IL 560
Price, Glanville
Encyklopedie jazyků Evropy / Glanville Price a kolektiv ; [z anglického originálu ...přeložili Václav Černý, Zlata Kufnerová a Sáva Heřman]
2002
3
KN
L 3151
Eisner, Pavel, 1889-1958
Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině / Pavel Eisner ; [k vydání připravil, doslov, ediční poznámku a vysvětlivky napsal Alexandr Stich]
2002
3
KN
L 3186
Čechová, Marie, 1937-
Komplexní jazykové rozbory : [pro všechny stupně škol] / Marie Čechová ... [et al.]
1996
9
KN
L 3187
Styblík, Vlastimil, 1926-
Větné rozbory pro základní školu a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Vlastimil Styblík
2001
13
KN
L 3164
Hlavsová, Jaroslava
Opravník omylů v jazyce českém / Jaroslava Hlavsová ; [kresby Dalibor Vlach]
2000
14
KN
L 3165
Hlavsová, Jaroslava
Čeština bez chyb : 333 slov, v nichž se často chybuje / Jaroslava Hlavsová
2001
13
KN
19244
Nepil, František, 1929-1995
Tělověda ; Jazykověda / František Nepil ; [ilustrace Ota Janeček]
2002
10
KN
IL 413 IV
Balhar, Jan, 1931-

Český jazykový atlas. 4. /
[zpracoval Jan Balhar ... [et al.]]

4.
2002
1
KN
L 3218
Kapitoly z dějin českého překladu / [autoři Šárka Belisová ... [et al.]] ; editor Milan Hrala
2002
2
KN
IL 494
Strejc, Pavel, 1948-2001
American English : učebnice (nejen) americké angličtiny / Pavel Strejc ; [fotografie Zdeněk Benedikt ...[et al.]] ; [ilustrace Jiří Slíva]
2001
15
KN
IL 306 I

Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. I. /
sestavil František Kopečný

1.
1973
1
KN
L 2684
Bryson, Bill, 1951-
The Penguin Dictionary of Troublesome Words / Bill Bryson
1987
1
KN
L 3135
Baumruck, Josef
Ročníková práce : přípravná fáze, stylistika, normy / Josef Baumruck
1996
1
KN
IL 517
Illustrated Oxford Dictionary / [z anglického originálu...přeložila Eva Lacinová]
1999
1
KN
IL 492
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky / [zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR] ; [hlavní redakce Josef Filipec ... [et al.]]
2001
1
KN
IV 43 III
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. 3., Nejnovější metoda jazyků /
Jan Amos Komenský

3.
1964
2
KN
D 1387
Stránský, Pavel, 1583-1657
Český stát ; Okřik / Pavel Stránský ze Zápské Stránky ; Český stát z lat orig. Respublica Bojema ... přel., Okřik z rukopisu žitavského vydal. ... vysvětl. a dosl. napsal Bohumil Ryba
1953 :
1
KN
ID 204/III
Československá vlastivěda. 3., Jazyk
3.
1934
1
KN
IL 533
Marvan, Jiří, 1936-2016
Jazykové milénium : slovanská kontrakce a její český zdroj / Jiří Marvan ; [na vydání spolupracoval Tomáš Hoskovec]
2000
3
KN
21122
Osers, Ewald, 1917-2011
Loňské sněhy : paměti / Ewald Osers ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Bozděchová] ; [doslov napsal Martin Hilský]
2004
3

Akcje

RSS

Fasety

[Loading...]