Výsledky vyhledávání | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/by-authority/12941/rss?ticketId=-8 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = muzea V muzeu mají unikát - úplně nové české letadlo / (čtk) Z kasáren muzeum / (čtk) Výstava : jede je mašinka...:i po 170 letech / (gal) Heckel fotografování miloval / Matyášová, Judita, 1979- Tajemná podzemí v Plzeňském kraji I. Kouzlo dávných časů / (ol) Pohled do historie obchodu našich sousedů : V Pivovarském muzeu v Plzni se návštěvníkům nabízí opět něco nového / (ol) Rychlé šípy v Pivovarském muzeu : Možná, že se na tajuplném a osvětleném dvoře muzea zjeví i kamnář Benedikt / Čermáková, Olga, 1954- Z čeho pili naši předci / Votruba, Vlastimil Pivovarské muzeum otevírá expozici Gambrinusu / Votruba, Vlastimil Madame Tussaud's : die ersten zweihundert Jahre / Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech : katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století / Metlička, Milan, 1962- Užité umění ve sbírkách západočeského muzea v Plzni Applied Arts = Angewandte Kunst / Západočeské muzeum (Plzeň, Česko) František Pečený: Mistr heřmanohuťského skla / Josefová, Hana Přednáška o zrodu památkové péče / (haj) Exlibris i erotika. Připomíná se Josef Hodek / Blažek, Ivan Dominik Mačas představuje Josefa Hodka a knihu Socialismus v Plzni Stalin jako porybný i zkáza Pětatřicátníků / Blažek, Ivan Unikátní výstava českých zbraní / (jav)