Search results | Knihovna města Plzně http://tritius.plzen.eu/search/by-authority/119364/rss?s=-26&sd=ASC&page=1&lang=EN Search by authority: Personal names = Dobeš, Miroslav, 1961- Raný eneolit v jihozápadních Čechách = Frühes Äneolithikum in Südwestböhmen / Dobeš, Miroslav, 1961-