Skip to main content

Detail autority

Appianos, ca 100-ca 180
Narodenie: 100
Úmrtie: 180
Citácia: NKC
Citácia: Appianos: Zrod římského impéria: římské dějiny. Část 1. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986
Citácia: Slovník spisovatelů: Řecko: Odeon
Citácia: Borecký, Bořivoj a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2006
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 10. 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Appi%C3%A1nos

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite