Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Anděl, Rudolf, 1924-2018
Datum narození: 29.04.1924


Narozen 29. 4. 1924 v Šumburku nad Desnou, zemřel 2. 1. 2018. Doc., PhDr., CSc., historik, práce z oboru, vlastivědné a historické práce s přihlédnutím k severním Čechám.
Jméno host. počítače: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_And%C4%9Bl