Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Salz, Hanuš, 1922-
Datum narození: 22.02.1922
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: publicista
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Škoda Plzeň (firma)

Citace KMP:
1. Datábáze národních autorit NK ČR
2. Dějiny města Plzně II., 2016, s. 912
3. Dějiny města Plzně 3 : 1918-1990, 2018

Narozen 22. 2. 1922 v Plzni. Autor publikací z historie letectví.
Publicista, autor naučných publikací o letectví. Pracoval v oddělení vědeckotechnických informací výzkumného ústavu Škoda. Vystudoval reálné gymnázium v Sušici (1941) a poté nástavbu na Obchodní akademii v Plzni (1942). V l. 1944-1945 byl vězněn nacistickým režimem, od r. 1945 je členem Českého svazu bojovníků za svobodu. V l. 1951-84 působil jako vedoucí referent v oddělení vědeckotechnických informací Výzkumného a zkušebního ústavu Škodových závodů v Plzni. Je členem Společnosti pro dějiny věd a techniky a autorem knih a odborných článků o dějinách letectví.