Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prokšová, Jitka, 1962-
Datum narození: 1962
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: fyzička, pedagožka, spisovatelka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta , Ostrava (Česko)

Citace KMP:
1. www(Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)
2. Prokšová, Jitka: Ivo Fencl: několik otázek Jitce Prokšové. PLŽ, roč. 17, 2018, č. 5, s. 6 a 7

Narozena 21. 5. 1962 v Plzni. RNDr., Ph.D., fyzička, vysokoškolská pedagožka, specializace na optiku, termodynamiku a fyziku pevných látek, publikace v oboru, též spisovatelka-prozaička.
RNDr., Ph.D., fyzička, vysokoškolská pedagožka. V r. 1986 absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1987 působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na termodynamiku, optiku a fyziku pevných látek. Je členkou redakční rady časopisu Školská fyzika a organizátorkou přednášek z fyziky pro středoškolské studenty Mladý Sisyfos. Práce z oboru. Je také autorkou próz; za svou literární tvorbu byla oceněna např. Cenou Plže za rok 2018.