Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Růžková, Božena, 1863-1934
Datum narození: 05.05.1863
Místo narození: Čechtice (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 22.09.1934
Místo úmrtí nebo zániku: Čechtice (Česko)

Obor působení: pedagožka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Praha (Česko)

Citace: PNP-LA
Narozena 5.6.1863 v Čechticích, zemřela 22.9.1934 v Čechticích. Učitelka, práce a výbory z literatury.
Pedagožka, členka Kruhu učitelek v Plzni a České jednoty paní a dívek v Plzni, redaktorka časopisu Mladá stráž, spisovatelka. Po absolvování učitelského ústavu působila od ledna 1883 na plzeňských obecných a měšťanských školách, v l. 1907-10 vyučovala na plzeňském ženském učitelském ústavu a od r. 1910 vykonávala funkci ředitelky dívčí měšťanské školy v Otakarových ssdech v Plzni (dnešní sady 5. května). V r. 1917 založila v Českém denníku rubriku Naší mládeži. V době 1. sv. války pomáhala s provozem vojenského lazaretu ve škole nad Hamburkem. Od r. 1927 byla vedoucí dobročinného spolku Jesle pečujícího o chudou mládež. Měla zásluhu na organizaci a systematickém budování menšinových knihoven, lidových i žákovských. V r. 1927 přesídlila do Prahy.