Skip to main content

Detail autority

Růžková, Božena, 1863-1934
Narození: 05.05.1863, Čechtice (Česko)
Úmrtí: 22.09.1934, Čechtice (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Praha (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Hudecová, Dagmar a Řeháček, Karel: Plzeňské ženy : významné, zasloužilé i zajímavé : 1840-1939, 2017

Biografická poznámka: Pedagožka, členka Kruhu učitelek v Plzni a České jednoty paní a dívek v Plzni, redaktorka časopisu Mladá stráž, spisovatelka. Po absolvování učitelského ústavu působila od ledna 1883 na plzeňských obecných a měšťanských školách, v l. 1907-10 vyučovala na plzeňském ženském učitelském ústavu a od r. 1910 vykonávala funkci ředitelky dívčí měšťanské školy v Otakarových ssdech v Plzni (dnešní sady 5. května). V r. 1917 založila v Českém denníku rubriku Naší mládeži. V době 1. sv. války pomáhala s provozem vojenského lazaretu ve škole nad Hamburkem. Od r. 1927 byla vedoucí dobročinného spolku Jesle pečujícího o chudou mládež. Měla zásluhu na organizaci a systematickém budování menšinových knihoven, lidových i žákovských. V r. 1927 přesídlila do Prahy.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě