Skip to main content

Detail autority

Schiebl, Jaroslav, 1851-1933
Narození: 13.09.1851, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 05.04.1933, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Ottův slovník naučnýCitace KMP: 2. Dobrá, H.: Autor publikací dodnes vyhledávaných: před sto čtyřiceti lety se narodil významný kulturní činitel, novinář a spisovatel Jaroslav Schiebl. Plzeňský deník, 18.09.1996, s. 1Citace KMP: 3. Bělohlávek, M.: Plzeň a její dějepisci, 4. Zapomenuté plzeňské osobnosti : Kalendárium na rok 2006, 2006, 5. Ignác Schiebl a Jaroslav Schiebl : výběrová personální bibliografie, 2006

Biografická poznámka: Spisovatel, novinář, překladatel, statistik. Po studiu na plzeňské reálce pracoval v knihtiskárně svého otce Ignáce Schiebla. Později studoval na malířských akademiích v Drážďanech a Berlíně a cestoval po Evropě. Po svém návratu do Plzně si zařídil vlastní knihkupectví, které nakonec prodal a věnoval se žurnalistice a literatuře. Byl sběratelem a literárním zpracovatelem pověstí a legend Plzně a Plzeňska, pomáhal při záchraně plzeňského městského archivu. Od r. 1890 do svého penzionování byl přednostou městského statistického a cizineckého úřadu. Navázal také na dílo svého otce a pokračoval v sestavování adresářů města Plzně (v l. 1897, 1903, 1921). Na adresáři Velké Plzně (1931) se podílel už jen jako poradce a napsal pro něj úvodní část O Plzni minulé a Plzni dnešní. Vedl a vydával Pilsner Reform, Nové plzeňské noviny a Echo von Pilsen. Psal pod různými pseudonymy: Boito Arrigo, Nemirovič = Dančenko, Hutzlerová Sarah, Bellamy Henri, Mantegazza Pavlo. Nejvýznamnější jsou jeho samostatné publikace z dějin a současnosti Plzně, nejcennější trojdílná sbírka pověstí Plzeň v pověsti, legendě, tradici a škádlivce z let 1933-1934.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě