Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Žemla, Martin


Vědecký pracovník zabývající se patristickými středověkými a renesančními texty, redaktor nakladatelství Vyšehrad, zabývá se též filosofickým a náboženským myšlením 13.-17. století, též překlady z angličtiny.