Skip to main content

Detail autority

Zvolánková, Markéta, 1991-
Narození: 1991, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Citace: Holečková, Veronika - Zvolánková, Markéta ... et al.: Nervy v čokoládě, 2015
Citace: www(Kulturně.com), cit. 8. 1. 2016
Citace: Autoři Plže. In: Plž. Roč. 16, 2017, č. 9, 3. strana obálky
Citace: www(souborný katalog ZČU), cit. 19.9. 2017
Citace KMP: 1. Databáze národních autorit NK ČR, 2. (Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni), cit. 18.1.2018, 3. Bylo nebylo. Plž, roč. 18, 2019, č. 3, příl. Listy Ason-klubu, s. 1

Biografická poznámka: Mgr., pedagožka, básnířka, autorka povídek. Vystudovala Gymnázium L. Pika a Pedagogickou fakultu ZČU, obor učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ. Pokračuje v doktorském studiu – obor specializace v pedagogice. Jako interní doktorandka působí na katedře českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Vyučovala anglický jazyk na Gymnáziu Luďka Pika a jako učitelka cizích jazyků působí od r. 2015 na VOŠ a SPŠE Plzeň. V r. 2014 spoluzaložila básnickou skupinu Plzeňští veršotepci a dosud (r. 2019) stojí v jejím vedení. Publikovala např. v periodiku Plž nebo v Listech Ason-klubu. Za svou literární tvorbu získala několik ocenění, např. Cenu Ason-klubu za rok 2018.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě