Skip to main content

Detail autority

Zikmund, Miroslav, 1919-
Narození: 14.02.1919, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Působení: Zlín (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Dobrá, H.: Pětasedmdesátiny ing. Miroslava Zikmunda. Plzeňský deník, 23.02.1994, s.13, 2. Špalková, G.: Miroslav Zikmund převezme čestné občanství Plzně. Plzeňský deník, 15.09.1999, s. 13, 3. Zídek, Petr: Revival jedné legendy. Lidové noviny, 8.9.2014, s., 4. Nasedli do Tatry 87 a vyrazili kolem světa. Plzeňský deník, 26.4.2017, s. 2, 5. (red): Před 95 lety se v Plzni narodil cestovatel Miroslav Zikmund. Radniční listy, roč. 19, 2017, č. 2, s. 5, 6. Fuksová, Jana a Pokorný, Jakub: Muž, který už sto let nestíhá: Jubileum cestovatele Zikmunda. Mladá fronta Dnes, 13.2.2019, s. 4, 7. (red): Miroslav Zikmund Austrálii projel sám. Radniční listy, roč. 24, 2019, únor, s. 6

Biografická poznámka: Ing., cestovatel, publicista. V l. 1930-38 studoval na Masarykově reálném gymnáziu v Plzni. V l. 1938-39 a 1945-46 studoval zahraniční obchod na Vysoké škole obchodní v Praze. Se spolužákem Jiřím Hanzelkou podnikli v automobilu Tatra 87 v l. 1947-50 cestu Afrikou a Jižní a Střední Amerikou. 28. 1. 1948 vztyčili jako první Češi vlajku na vrcholu Kilimandžára. Svou druhou velkou cestu uskutečnili v l. 1959-64 do Asie. Celkem procestovali 83 zemí světa. Dojmy z cest zpracovali knižně, novinářsky i filmově. Jejich knihy byly přeloženy do 11 jazyků. Natočili čtyři celovečerní filmy a řadu dokumentů. Po r. 1970 nesměli publikovat. V 90. letech cestoval M. Zikmund samostatně - v r. 1992 a 1994 do Austrálie a v r. 1996 na Sibiř. V r. 1994 obdržel Pečeť města Plzně, 27. 5. 1999 byla v Úslavské ulici č. 31 v Plzni odhalena cestovatelova pamětní deska a čestným občanem města Plzně se stal 16. 9. 1999. V r. 2014 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Vzájemná písemná korespondence s plzeňským prof. Václavem Čepelákem je uložena ve Státním oblastním archivu v Plzni.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě