Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zemančíková, Alena, 1955-
Datum narození: 18.06.1955
Místo narození: Praha (Česko)

Obor působení: dramaturgyně, redaktorka
Působení neboli činnost: Cheb (Česko) , Západočeské divadlo
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Český rozhlas Plzeň
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Český rozhlas

Citace KMP: 1. Gardavský, Vl.: Československý loutkář, roč. 36, 1986, č. 3, s. 10
Citace KMP:
2. Slovníček autorů Plže
3. Zemančíková, Alena: S Plzní v krvi (vol. 4). [Rozhovor]. Host, roč. 31, 2015, č. 6, s. 57
4. Buriánek, Miroslav: Jako skřípot křídy na desce tabule. Týdeník rozhlas, roč. 27, 2017, č. 8

Narozena 18.6.1955 v Praze. Autorka dramat, divadelní dramaturgyně a rozhlasová redaktorka, publicistka.
Publicistka, divadelní dramaturgyně, rozhlasová redaktorka, dramatička, prozaička. V Plzni studovala na gymnáziu, v době studií spoluzaložila amatérské Divadlo Dominik. Pro špatný kádrový profil se nedostala na vysokou školu, pracovala jako dělnice, prodavačka a uklízečka. Až v r. 1985 se jí podařilo externě vystudovat dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V r. 1988 začala v chebském divadle profesionální divadelní dráhu - nejprve jako lektorka dramaturgie, později jako dramaturgyně. Po deseti letech odešla do Plzně, kde pracovala od r. 1996 v Českém rozhlase Plzeň jako redaktorka Střediska umělecké tvorby, dále působí v Českém rozhlase Praha, stanice Vltava. Publikuje v Literárních novinách a v týdeníku Tvar. Je autorkou dramat Putování za štěstím, Třináctery hodiny, Čistému vše čisté, monodramat Biblické příběhy, Hra o bratru Františkovi a jeho sestře Chudobě. V r. 2013 získala Cenu Bohumila Polana za knihu Značkování v oblasti prózy.