Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Zdeněk, Zdeněk, 1960-
Birth date: 1960


Narozen 16. 1. 1960 v Karlových Varech. Jazzový pianista, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a aranžér.
Host name: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Zden%C4%9Bk