Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Windisch-Graetz, Ghislaine zu, 1912-1997

Vazby: Graetz, Ghislaine Windisch-, 1912-1997

Rakouská autorka historického románu o Alžbětě - vnučce Františka Josefa I. a spoluautorka cestopisné knihy o Himaláji.