Skip to main content

Detail autority

Wasková, Eva, 1952-
Narození: 19.06.1952, Praha (Česko)
Jiný tvar jména: Balzerová, Eva, 1952-
Působení: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni
Citace: Západočeský historický sborník. [Díl] 1 : Plzeň - 700 let krajské metropole (uspořádal Vladimír Bystrický s redakčním kolektivem ; něm. resumé přeložila Alena Kováříková)
Citace: KMP - Knihovna města Plzně (regionální báze), cit. 11. 8. 2014
Citace KMP: 1. Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářůCitace KMP: 2. Eisenhammer, M.: Jubilantka Eva Wasková. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 47. Plzeň: Albis international, 2012, s. 274-276

Biografická poznámka: PhDr., archivářka. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Libni studovala obor archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce pracovala ve studovně Ústavu českých a světových dějin ČSAV v Praze a v r. 1976 se stala podnikovou archivářkou Oblastního ředitelství ČSD v Plzni. Od r. 1993 je odbornou archivářkou Státního oblastního archivu v Plzni. Je členkou redakční rady Západočeského historického sborníku a členkou České archivní společnosti. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě