Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Wasková, Eva, 1952-
Datum narození: 19.06.1952
Místo narození: Praha (Česko)

Obor působení: archivářka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni

Citace: Západočeský historický sborník. [Díl] 1 : Plzeň - 700 let krajské metropole (uspořádal Vladimír Bystrický s redakčním kolektivem ; něm. resumé přeložila Alena Kováříková)
Citace: KMP - Knihovna města Plzně (regionální báze), cit. 11. 8. 2014
Narozena 19. 6. 1952 v Praze. Archivářka Státního oblastního archivu Plzeň, editorka historických sborníků.
PhDr., archivářka. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Libni studovala obor archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce pracovala ve studovně Ústavu českých a světových dějin ČSAV v Praze a v r. 1976 se stala podnikovou archivářkou Oblastního ředitelství ČSD v Plzni. Od r. 1993 je odbornou archivářkou Státního oblastního archivu v Plzni. Je členkou redakční rady Západočeského historického sborníku a členkou České archivní společnosti. Práce z oboru.