Skip to main content

Detail autority

Vrchotová-Pátová, Jarmila, 1926-2012
Narození: 29.04.1926, Praha (Česko)
Úmrtí: 28.11.2012, Praha (Česko)
Působení: Praha (Česko) , Akademie múzických umění v Praze
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: Malá československá encyklopedie
Citace: PNP-LA
Citace: Lípa 4/2012, s. 28
Citace KMP: 1. Jindrová, Jana: K životnímu výročí pěvkyně a pedagožky. = Kultura, 1996, květen, s. 5. 2. Bokůvková, Vlasta: O pěveckém umění a cestách k němu. = Univerzitní noviny, 1998, č. 23, březen, s. 9. 3. (jf): Blahopřejeme. = Univerzitní noviny, 2001, č. 50, s. 6.

Biografická poznámka: Prof. doc. PhDr., vysokoškolská profesorka a pěvkyně. Zpěv studovala soukromě u Jarmily Vavrdové a také na konzervatoři. Dále studovala obor hudební výchovy na Vysoké škole pedagogické. Byla vedoucí katedry sólového zpěvu a operní režie na pražské Akademii múzických umění. V posledních letech působila v pěveckém oddělení katedry hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Jako koncertní pěvkyně se soustředila na písňový repertoár komponistů 19. století a hudbu soudobých autorů. Koncertovala nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Publikovala v odborných časopisech, je autorkou a spoluautorkou skript a dalších odborných publikací. Dílo: 1. Základy hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů. Praha, Orbis 1959. 2. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 1962. 3. Dětský pěvecký soubor. Praha, Mladá fronta 1963. 4. Hlasová výchova. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1964. 5. Metodika hudební výchovy v 6. -9. ročníku ZDŠ. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1969. 6. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha, Supraphon 1969. 7. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1976. 8. O kultuře mluveného projevu. Praha, Svoboda 1986. 9. Didaktika sólového zpěvu pro studující katedry zpěvu a operní režie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1990. 10. Didaktika zpěvu. Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity. 1997.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě