Skip to main content

Detail autorityVazby: držba
Vazby: majetkové restituce
Vazby: obecné užívání
Vazby: sousedské právo
Vazby: vlastnické vztahy
Vazby: vlastnické žaloby
Vazby: zemské desky
Vazby: lenní právo
Vazby: nabývání vlastnictví
Vazby: pozemkové vlastnictví
Vazby: předkupní právo
Vazby: skutečný vlastník
Vazby: spoluvlastnictví
Vazby: svěřenství
Vazby: vlastnictví bytů a nebytových prostor
Vazby: vyvlastnění
Vazby: občanská práva
Vazby: občanské právo
Vazby: věcná práva
Vazby: právo vlastnické
Vazby: právo vlastnit majetek
Vazby: ochrana vlastnictví
Vazby: vlastnická práva
Vazby: práva vlastnická