Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vimr, Zdeněk, 1952-
Datum narození: 17.01.1952
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: pedagog, sbormistr
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita
Působení neboli činnost: , Divadlo J.K. Tyla (Plzeň, Česko)
Působení neboli činnost: , Nová Česká píseň (pěvecký sbor)

Citace KMP: 1. Sbormistr Zdeněk Vimr. Zápisník Divadla J. K. Tyla, 1994, č. 11, s. 9
Citace KMP:
2. Fiala, J.: Sbory mají štěstí na výraznou osobnost. Rok české hudby. Plzeňský deník, 30.12.2004, s. 25
3. -zb-: Zdeněk Vimr. Divadelní revue DJKT, roč. 15, 2017, č. 1, s. 27
4. Profesní charakteristika učitelů Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 1992
5. (jav): Sbormistr Zdeněk Vimr dostal prestižní ocenění. Mladá fronta Dnes, 27.1.2018, s. 20
6. Vimr, Zdeněk: Zdeněk Vimr se rozloučil s Novou Českou písní. Plzeňský kulturní přehled Kultura, 2018, duben, s. 4

Narozen 17.1.1952 v Plzni. Doc. PaedDr., dirigent, vysokoškolský pedagog (katedra hudební kultury).
Doc. PaedDr., vysokoškolský pedagog, sbormistr opery Divadla J. K. Tyla a Nové České písně. V r. 1975 ukončil studium na Pedagogické fakultě v Plzni, obor čeština - hudební výchova. Na Pedagogické fakultě ZČU působí od r. 1976, specializuje se na intonaci, sluchovou výchovu, řízení pěveckého sboru a umělecké sbormistrovství. Je jedním z iniciátorů otevření Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě. Od r. 1979 vedl Českou píseň a po jejím rozdělení v r. 1990 se ujal řízení Nové České písně. V r. 1994 se stal sbormistrem operního souboru Divadla J. K. Tyla. Získal Sbormistrovskou cenu Ferdinanda Vacha za rok 2005. Publikuje. V r. 2018 převzal medaili Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury. Ve stejném roce ukončil svou činnost ve sboru Nová Česká píseň.