Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Viktora, Viktor, 1942-
Datum narození: 20.01.1942
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: pedagog, literární historik, bohemista, proděkan
Působení neboli činnost: Domažlice (Česko)
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta

Citace: PNP-LA
Narozen 20.1.1942 v Plzni. PhDr., literární historik, vlastivědné práce, zejména z Plzeňska.
Prof. PhDr., CSc., vysokoškolský pedagog, literární historik. V r. 1959 maturoval v Plzni. V l. 1967 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - dějepis. V l. 1967-68 učil na Střední všeobecně vzdělávací škole v Domažlicích. Od r. 1968 vyučuje na Pedagogické fakultě v Plzni. Nejdříve působil na fakultě jako asistent, později jako docent, v r. 2006 byl jmenován profesorem. V l. 1990-94 byl proděkanem fakulty, v l. 1994-97 prorektorem Západočeské univerzity, od r. 2000 vede katedru českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU. Specializuje se na starší českou literaturu, literaturu 19. století, světovou literaturu a regionalistiku. Publikuje v odborných i populárněnaučných časopisech a v denním tisku. Práce z oboru. V r. 1996 obdržel Pečeť města Plzně.