Skip to main content

Detail autority

Viktora, Viktor, 1942-
Narození: 20.01.1942, Plzeň (Česko)
Působení: Domažlice (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Jirásek, B.: Neúnavný literární historik a kritik oslavil šedesátiny. Plzeňský deník, 22.1.2002, s.19Citace KMP: 2. Smazalová, J.: Rozhovor s jubilujícím bohemistou. Univerzitní noviny, roč. 8, 2002, č. 3., s.10Citace KMP: 3. Viktora, Viktor: Vadí mi, že režisér je dnes absolutní vladař. [Rozhovor].Plzeňský deník, 9.8.2017, s. 4Citace KMP: 4. Douša, J.: Viktor Viktora sedmdesátiletý. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 47. Plzeň: Albis international, 2012, s. 277-278, 5. Dějiny města Plzně II., 2016, s. 913

Biografická poznámka: Prof. PhDr., CSc., vysokoškolský pedagog, literární historik. V r. 1959 maturoval v Plzni. V l. 1967 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - dějepis. V l. 1967-68 učil na Střední všeobecně vzdělávací škole v Domažlicích. Od r. 1968 vyučuje na Pedagogické fakultě v Plzni. Nejdříve působil na fakultě jako asistent, později jako docent, v r. 2006 byl jmenován profesorem. V l. 1990-94 byl proděkanem fakulty, v l. 1994-97 prorektorem Západočeské univerzity, od r. 2000 vede katedru českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU. Specializuje se na starší českou literaturu, literaturu 19. století, světovou literaturu a regionalistiku. Publikuje v odborných i populárněnaučných časopisech a v denním tisku. Práce z oboru. V r. 1996 obdržel Pečeť města Plzně.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě