Skip to main content

Authority detail

Univerzita Karlova. Ústav dějin křesťanského umění
Citation: Kubík, Viktor: Doba jagellonská v zemích české koruny (1471-1526)
Citation: www (Katolická teologická fakulta)
Citation: Kuthan, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae
http://www.ktf.cuni.cz/

Show works by given autority
Show works about given autority