Skip to main content

Authority detail

Ulrychová, Hana, 1949-
Birth: 1949
Citation: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
Citation: www(Wikipedia, otevřená encyklopedie)
Citation: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby
Citation: NKC

Show works by given autority
Show works about given autority