Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856
Datum narození: 04.02.1808
Místo narození: Kutná Hora (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 11.07.1856
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: dramatik, novinář, spisovatel, herec, poslanec
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Stavovské divadlo
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko)
Vazby: Pseudonym: Kuttnohorský, Mírumil, 1808-1856
Vazby: Horník, 1808-1856

Citace KMP:
1. Kumpera, Jan: Josef Kajetán Tyl (4.2.1808 - 11.7.1856). Plzeňský deník, 6.10.2001, příl. s. I
2. Databáze národních autorit NK ČR
3. 100 zajímavostí z plzeňských archivů, 2017
4. Korandová, Marie: Západočeská dramata J. K. Tyla, 2018
5. Tylovo stříbrné město. Literární noviny, roč. 30, 2019, č. 4, příl. Středočeský kraj, s. 6

Narozen 4. 2. 1808 v Kutné Hoře, zemřel 11. 7. 1856 v Plzni. Dramatik, režisér, herec, překladatel z němčiny, divadelní kritik, spisovatel a novinář.
Dramatik, herec, prozaik a novinář. Dětství prožil v Kutné Hoře. V r. 1822 začal studovat na Gymnáziu v Praze, v r. 1827 přešel na Gymnázium do Hradce Králové. Po maturitě se vrátil do Prahy a studoval filozofii. V r. 1829 se připojil k německé kočovné společnosti, ale už v r. 1830 se vrátil do Prahy a začal pracovat ve vojenské kanceláři. Jako ochotník hrál ve Stavovském divadle, překládal a upravoval hry pro česká představení. V r. 1833 se stal redaktorem časopisu Jindy a nyní, jehož název změnil na Květy české a později na Květy. Vedl je do r. 1836 a pak znovu v l. 1840-45. V l. 1840-42 vydával také časopis Vlastimil a v l. 1846-49 Pražského posla. Další politický list Sedlské noviny zanikl v r. 1849 pro nedostatek financí. V r. 1834 založil Kajetánské divadlo, ale v roce 1837 divadlo zaniklo. V r. 1846 byl jmenován dramaturgem českých her ve Stavovském divadle. Účastnil se také veřejného života, v r. 1848 byl zvolen setníkem Svornosti (součást ozbrojené národní gardy), pracoval ve Slovanské lípě, připravoval Slovanský sjezd a stal se poslancem Ústavodárného říšského sněmu. V r. 1851 byl rozpuštěn český soubor Stavovského divadla. Jako politicky podezřelý pro svou aktivitu v revolučních dnech 1848-1849 nezískal div. koncesi a nemohl vytvořit vlastní společnost. Vstoupil se svou družinou k něm. řediteli J. Kullasovi a fakticky tento soubor vedl (1851-1853). Poté se uchytil u společnosti F. Zöllnera, kterou měl pronajatu J. Štandera. Na svou "poslední štaci" do Plzně přijel už těžce nemocný a také zde zemřel. Je pochován na Mikulášském hřbitově v Plzni.
Jméno host. počítače: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl