Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šváb, Miloslav, 1913-1986
Datum narození: 17.03.1913
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 22.03.1986
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: literární vědec, pedagog
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta

Citace KMP: 1. Viktora, V.: Za doc. PhDr. Miloslavem Švábem, CSc. 17. 3. 1913 - 22. 3. 1986. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 22. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1986, s. 188-189
Citace KMP:
2. Tyl, Z.: Soupis díla Miloslava Švába. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 23. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1987, s. 193-200
3. Hyna, A. - Jílek, T. - Slípka, J.: Osobnosti plzeňského vysokého školství, 2001

Narozen 17.3.1913 v Plzni, zemřel 22.3.1986. PhDr., CSc., docent, publikace z dějin české literatury.
Doc. PhDr., CSc., literární vědec, vysokoškolský pedagog. V době okupace byl vězněn v koncentračních táborech. Po absolvování střední školy studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vyučoval na několika středních školách, např. na Gymnáziu v Domažlicích, Učitelském ústavu a na Vyšší průmyslové škole strojnické v Plzni. Od r. 1958 působil na Pedagogické fakultě v Plzni. V l. 1959-69 v čele katedry českého a slovenského jazyka a literatury. R. 1973 musel fakultu opustit. Práce z oboru.