Skip to main content

Authority detail

Špaňár, Július, 1917-2007
Citation: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia
Citation: SNK, cit. 6. 3. 2012

Show works by given autority
Show works about given autority