Skip to main content

Autorität Detail

Záhlaví: Šnapka, Ivan


Citace: I. Šnapka: Historický vývoj fotografických přístrojů na území Československa od 19. století po dnešek
Citace: NKC
Ing., nakladatel, autor publikace věnované historii fotografických přístrojů.