Skip to main content

Detail autorityVazby: Škodovy závody
Vazby: Škoda Plzeň (firma : 1945-1950)
Vazby: Závody V.I. Lenina (firma)
Vazby: Škoda Holding
Vazby: Rudné a nerudné doly Ejpovice
Vazby: Škoda a.s. (Plzeň, Česko)
Vazby: Škoda Plzeň n.p.
Vazby: Škoda Plzeň o.p.
Vazby: Škoda Plzeň k.p.