Skip to main content

Authority detail

Škápíková, Jitka, 1967-
Citation: Její: Báječný svět
Citation: www(Městská knihovna v Praze)
Citation: 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů, Praha 2013
Citation: www(osobní stránka), cit. 11. 6. 2013

Show works by given autority
Show works about given autority