Skip to main content

Authority detail

Šíp, Vojtěch, 1885-1931
Birth: 10.06.1885, Plzeň (Česko)
Death: 03.05.1931, Plzeň (Česko)
Action: Plzeň (Česko)
Citation: Ptáčník, František: Slavní plzeňští rodáci. Plzeňský deník, 17.12.1997, s. 15
Citation: Nový slovník československých výtvarných umělců (sestavil P. Toman)
[Citation_KMP]: 1. Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců[Citation_KMP]: 2. Ptáčník, F.: Významní plzeňští rodáci. Plzeňský deník, 09.09.1998, s.15[Citation_KMP]: 3. Sochařství v architektuře v 1. polovině XX. století na Plzeňsku

Biographic note: Sochař. Studoval na kamenosochařské škole v Hořicích, v r. 1903 přešel na pražskou Akademii výtvarných umění k J. V. Myslbekovi. Svá studia skončil v r. 1907 a vrátil se do Plzně, kde si v domě na rohu Doudlevecké třídy a Plynární ulice zařídil ateliér. V r. 1921 byl zvolen předsedou Spolku výtvarníků plzeňských. V r. 1932 měl spolu s malířem J. Ullmanem soubornou výstavu. Je pochován na plzeňském Ústředním hřbitově (čestný hrob města Plzně), na hrobě se nachází jeho nejkrásnější plastika Zlomená síla. Z díla: pomník J. K. Tyla (Plzeň), pomník dr. V. Petáka (Plzeň), pomník Mistra Jana Husa (Plzeň), pomník padlým (Radčice), pomník T.G. Masaryka (Přeštice a Nepomuk), pomník F. L. Čelakovského (Strakonice).

Show works by given autority
Show works about given autority