Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šakal, David A., 1974-
Datum narození: 31.03.1974
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: pedagog, strojírenský technolog, publicista
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
skutečné jméno: Pinl, Libor, 1974-
Pinl, Libor, 1974-
Citace: Šedivý, Milan: Vzpoura ve smečce. In: PLŽ. Roč. 5, 2006, č. 4, s. 27 (Recenze díla "Básnická brigáda" plzeňského autora. A. Šakala)
Citace: Šakal, David A.: Básnická brigáda, 2005
Citace: KMP - Knihovna města Plzně, cit. 3. 5. 2013
Narozen 13. 3. 1974 v Plzni. Ing., odborné zaměření na strojírenství, principy a systémy techniky, deskriptivní geometrie, automatizace a kybernetika, též autor poezie a prózy.
Ing., odborný pedagog v oboru strojírenství, autor poezie a prózy. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické vystudoval Fakultu strojní ZČU a stal se asistentem na katedře technické výchovy PF ZČU. Své básně zveřejňoval v pořadech Čs. rozhlasu Plzeň Regiolit (1997) a Panorama (1998), v edici Malé knížky Ason-klubu či vlastním nákladem. Dále publikoval v bulletinu Listy Ason-klubu, v Literárním menu a v almanachu Klubu mladých autorů v Plzni. Získal řadu ocenění v soutěžích, např. v Literární soutěži studentů západočeských SŠ, v soutěži Literární Šumava aj. Od r. 1993 je členem Ason-klubu.