Skip to main content

Detail autority

Šafránek, Jaroslav, 1890-1957
Narodenie: 23.05.1890, Plzeň (Česko)
Úmrtie: 22.08.1957, Praha (Česko)
Akcia: Praha (Česko), Univerzita Karlova
Akcia: Plzeň (Česko), Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Plzni
Citácia: PNP-LA
[Citation_KMP]: 1. Motyčka, P.: Za universitním profesorem Dr. Jaroslavem Šafránkem. Amatérské radio, roč. 6, 1957, č. 10, s. 292[Citation_KMP]: 2. Prof. PhDr. Jaroslav Šafránek. Univerzitní noviny, roč. 5, 1998, č. 23, s. 7[Citation_KMP]: 3. Curriculum Vitae: Doc. Dr. Jaroslav Šafránek[Citation_KMP]: 4. Štoll, M.: 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa[Citation_KMP]: 5. Československý biografický slovník

Biografická poznámka: Prof. PhDr., fyzik, vysokoškolský pedagog. V r. 1909 maturoval na plzeňském gymnáziu, dále studoval matematiku a fyziku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v květnu 1914 absolvoval státní zkoušku z matematiky a fyziky pro učitelství na školách středních a v listopadu byl promován doktorem filozofie. V době l. světové války se zaměřil na využití fyziky v lékařství. V l. 1917-18 studoval na Lékařské fakultě v Praze. Po vzniku ČSR spolupracoval s Ministerstvem národní obrany. V l. 1922-23 pracoval na Univerzitě ve Štrasburku v laboratoři prof. Weisse. V r. 1927 byl jmenován docentem pro experimentální fyziku na Univerzitě Karlově. V r. 1929 se začal zabývat televizí a již v r. 1935 sestrojil se spolupracovníky ve Fyzikálním ústavu UK první čs. kompletní televizní aparaturu pro vysílání a příjem mechanické televize (30řádkový systém, ještě s Nipkowovým kotoučem). Po uzavření vysokých škol v r. 1939 působil jako středoškolský profesor. K 1. 1. 1946 byl jmenován řádným profesorem lékařské fyziky na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde pak vybudoval ústav pro lékařskou fyziku. Ve školním roce 1948/49 zastával funkci děkana fakulty. Fyziku v Plzni přednášel z počátku i na Vysoké škole strojní a elektrotechnické. V r. 1955 přešel na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy do Prahy, kde se stal vedoucím katedry lékařské fyziky a přednostou tamního Ústavu lékařské fyziky. Je autorem 60 publikací (např. Televise z r. 1936) a 15 patentových přihlášek a také autorem řady praktických přístrojů a metod. V r. 1923 vyvinul pro čs. armádu, spolu s bratrem Václavem, zvukový radar pro dělostřelecké účely, tzv. "fonometr" a v r. 1929 naslouchací protiletadlový přístroj "směrojev", ze školních pomůcek např. mnohoúčelový demonstrační přístroj "rheofot" (úspěšně využitý Škodovými závody k regulaci velkých hydraulických lisů). Založil Západočeský radioklub, radiotechnickou školu při Českém radioklubu v Praze a v r. 1924 spoluzaložil Československý radiosvaz, jehož předsedou se stal v r. 1947. Uskutečnil 200 popularizačních přednášek o televizi po celé republice, včetně Podkarpatské Rusi. Angažoval se také v boji proti kouření, byl předsedou Ligy nekuřáků. Po r. 1989 byl nový pavilon Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni pojmenován "Šafránkův pavilon". Prof. Šafránek má čestný hrob na Ústředním hřbitově v Plzni. (odlišné datum a místo úmrtí - 23.8.1957 Spálené Poříčí)

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite