Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Světlíková, Jaroslava

Odbor pôsobenia: novinářka, redaktorka
Pôsobenie alebo činnosť: Plzeň (Česko)
Pôsobenie alebo činnosť: Praha (Česko)

[Citation_KMP]: 1. Databáze národních autorit NK ČR
Novinářka, autorka článků z oblasti kultury.
Novinářka, autorka článků z oblasti kultury.