Skip to main content

Detail autority

Svatková, Dagmar, 1946-
Narození: 29.06.1946, Pacov (Pelhřimov, Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko), Knihovna města Plzně
Citace: Osobní sdělení
Citace KMP: 1. Who is...? (v České republice), 2. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: PhDr., knihovnice, pedagožka, ředitelka Knihovny města Plzně. Absolvovala gymnázium, dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, katedru vědeckých informací a knihovnictví. V l. 1965-1976 pracovala v Krajské knihovně v Plzni (nyní KMP) a v l. 1977-90 ve Státní vědecké knihovně v Plzni, od r. 1980 jako vedoucí oddělení metodiky a výzkumu knihovnictví. Knihovnu města Plzně vedla v l. 1990-2009. Externě vyučuje knihovnické a informační předměty na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Publikuje v odborném tisku. V r. 2014 byla oceněna Pečetí města Plzně.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě