Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Svatková, Dagmar, 1946-
Datum narození: 29.06.1946
Místo narození: Pacov (Pelhřimov, Česko)

Obor působení: knihovnice, pedagožka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) , , Knihovna města Plzně

Citace KMP:
1. Who is...? (v České republice)
2. Databáze národních autorit NK ČR

Narodila se 29.6.1946. Pedagožka, knihovnice. Od roku 1991 ředitelka Knihovny města Plzně.
PhDr., knihovnice, pedagožka, ředitelka Knihovny města Plzně. Absolvovala gymnázium, dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, katedru vědeckých informací a knihovnictví. V l. 1965-1976 pracovala v Krajské knihovně v Plzni (nyní KMP) a v l. 1977-90 ve Státní vědecké knihovně v Plzni, od r. 1980 jako vedoucí oddělení metodiky a výzkumu knihovnictví. Knihovnu města Plzně vedla v l. 1990-2009. Externě vyučuje knihovnické a informační předměty na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Publikuje v odborném tisku. V r. 2014 byla oceněna Pečetí města Plzně.