Skip to main content

Detail autority

Srb, Adolf, 1850-1933
Narození: 27.09.1850, Rokycany (Česko)
Úmrtí: 14.04.1933, Rokycany (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Plzeňské listy
Působení: Praha (Česko), Politik
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Srb, Adolf. In: Ottův slovník naučný. XXIII. Praha, J. Otto 1905, s. 923-924, 2. Srb, Adolf. In: Ottův slovník naučný nové doby. VI. Praha, Novina 1940, s. 260

Biografická poznámka: Žurnalista, redaktor. Studoval v Praze na gymnáziu, odkud musel v r. 1868 odejít, protože se zúčastnil vlasteneckých demonstracía a přešel do septimy do septimy plzeňského gymnázia. Po maturitě v r. 1871 začal pracovat v redakci pražského deníku Politik. Byl vězněn za politické přečiny a v r. 1876 poslán do Plzně, kde převzal Plzeňské listy, které řídil do r. 1879, kdy se vrátil do Prahy. V l. 1879-84 byl opět redaktorem Politika, v l. 1882-85 České politiky, v l. 1883-86 Pokroku a v l. 1885-1907 Národní politiky. Vedle článků novinářských napsal řadu statí z oboru domácí politiky a domácích politických dějin do různých revuí. Od r. 1903 psal do "Osvěty" pravidelné přehledy z domácí a zahraniční politiky a do Ottova slovníku naučného napsal řadu hesel z rakouských dějin. Dílo : 1. Soisovatel J. V. Sedláček. (1879)2. Vzpomínka na otevření Národního divadla (1981)3. Sněm český. (1883)4. Národní jednota severočeská. (1886)5. Boj za naše právo národní. (1888)6. Královské dvobodné město Rokycany. (1896)7. Politické dějiny národa českého od r. 1861. (1899 a 1901)8. Lev XIII. , jeho působení náboženské, sociální a politické. (1901)9. Konklave. (1903)10. K. H. Borovský. (1906)11. 60 let politického zápasu za právo národa českého 1848-1908. (1908)12. Fr. Šimánek. (1910)13. Válka na Balkáně 1912-13. (1913)14. Z půl století. (1926)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě