Skip to main content

Detail autority

Soukup, Jan, 1946-
Narození: 06.12.1946, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), KPO Stavoprojekt Plzeň, Diecézní muzeum (Plzeň, Česko)
Citace: Sborník Minulostí Západočeského kraje
Citace: Literární noviny 5/2015, s. 29
Citace KMP: 1. Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech 1945-1990, 2. Kořínková, J.: Ing. arch. Jan Soukup - muž, který vrací i dává stavbám jejich krásu. Plzeňský rozhled, roč. 6, 2006, č. 5, s. 30, 3. Soukup, Jan: O obnově památek s Janem Soukupem. [Rozhovor]. Plzeňský kraj, roč. 15, 2017, č. 5, s. 10 a 11, 4. Válek, Ladislav a Vogeltanz, Jaroslav: 50 + 1 osobností města Plzně, [2004], 5. Soukup, Jan: Památník měl být Vítězným obloukem. [Rozhovor]. Plzeňský deník, 26.4.2018, s. 3, 6. Vitinger, Jan: Dvorana slávy uvítala další tři legendy. Mladá fronta Dnes, 19.9.2018, s. 17

Biografická poznámka: Ing. arch., architekt. Studoval architekturu na Stavební fakultě ČVUT v Praze (1976). Postgraduálně studoval obor Obnova památek (1991). Pracoval v Krajské projektové organizaci Stavoprojekt, v r. 1990 se stal jejím ředitelem. Navrhoval např. rekonstrukci Západočeského muzea, Slovanské (Měšťanské) besedy a Velké synagogy v Plzni. (Za projekt rekonstrukce muzea obdržel ocenění v soutěži o nejlepší projekt v této kategorii v ČSR). V r. 1991 založil soukromou projekční kancelář. Angažuje se v občanských sdruženích, jejichž cílem je obnova ohrožených památek. Je předsedou sdružení Klášter Chotěšov, členem Liturgické komise pro arcidiecézi pražskou a diecézi plzeňskou a členem rady Muzea církevního umění plzeňské diecéze ZČM. V r. 2011 obdržel Pečeť města Plzně a v r. 2014 Uměleckou cenu města Plzně. Projektoval památník Díky, Ameriko! (návrh J. Kovařík). V r. 2018 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě