Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Smetana, Josef František, 1801-1861
Dátum narodenia: 11.03.1801
Miesto narodenia: Svinišťany (Dolany, Náchod, Česko)
Dátum úmrtia alebo zániku: 18.02.1861
Miesto úmrtia alebo zániku: Plzeň (Česko)

Odbor pôsobenia: pedagog, duchovní, básník, vlastenec
Pôsobenie alebo činnosť: Plzeň (Česko)

[Citation_KMP]:
1. Felix, E.: Literární Plzeň v obryse. II.
2. Benýšková, J. - Vích, F.: Literární Hradec Králové
3. Kumpera, J.: Josef František Smetana. Plzeňský deník, 14.04.2001, s. 25
4. Databáze národních autorit NK ČR

Narozen 11.3.1801 ve Svinišťanech u Náchoda, zemřel 18.2.1861 v Plzni. Premonstrát, profesor fyziky, filosof, básník, politický a národní činitel. Práce v oboru fyziky, astronomie a dějepisu.
Pedagog, premonstrát, duchovní, vlastenec. Studoval Gymnázium v Hradci Králové, od r. 1819 pokračoval ve studiu filozofie v Praze, po dvou letech přestoupil do arcibiskupského semináře a v r. 1823 vstoupil do premonstrátského řádu v Teplé u Mariánských Lázní. Během noviciátu studoval teologii v Praze. 23. 10. 1825 složil řeholní slib a přijal jméno Josef, 14. 8. 1827 byl vysvěcen na kněze. V dalších studiích (přírodopis a fyzika) pokračoval ve Vídni, v r. 1831 složil profesorské zkoušky a od r. 1832 působil jako profesor fyziky Filozofického ústavu v Plzni. V r. 1849 přestoupil na plzeňské gymnázium, kde učil mimo fyziku i přírodopis. Jeho buditelská vlastenecká činnost byla rozsáhlá. Pořádal přednášky o českém jazyce a české literatuře, zakládal české knihovny (např. na Lochotíně), organizoval ochotnická představení a o prázdninách hledal památky českého jazyka v poněmčených oblastech. (Velký vliv měl i na národní uvědomění svého bratrance Bedřicha Smetany, který v Plzni v l. 1840-43 studoval.) Protože se aktivně účastnil revoluce v r. 1848 (byl starostou Lípy slovanské v Plzni, psal do Konstitučních pražských novin, účastnil se Slovanského sjezdu v Praze), byla mu v únoru 1849 zakázána politická činnost a byl pod policejním dozorem. Založil noviny Posel ode Mže, publikoval v Lumíru, Časopisu Českého musea, Živě, Rodinné kronice, Radbuze, Vlastimilu, Květech a Časopisu pro katolické duchovenstvo. Byl autorem odborné literatury a také poezie. 12. listopadu 1874 mu byl ve Smetanových sadech odhalen pomník se sochou v nadživotní velikosti a s pamětní deskou. Autorem sochy je Tomáš Seidan, autorem podstavce Tomáš Nechutný. Je pohřben na Mikulášském hřbitově v Plzni.