Skip to main content

Detail autority

Smetana, Josef František, 1801-1861
Narození: 11.03.1801, Svinišťany (Dolany, Náchod, Česko)
Úmrtí: 18.02.1861, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Felix, E.: Literární Plzeň v obryse. II.Citace KMP: 2. Benýšková, J. - Vích, F.: Literární Hradec KrálovéCitace KMP: 3. Kumpera, J.: Josef František Smetana. Plzeňský deník, 14.04.2001, s. 25, 4. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: Pedagog, premonstrát, duchovní, vlastenec. Studoval Gymnázium v Hradci Králové, od r. 1819 pokračoval ve studiu filozofie v Praze, po dvou letech přestoupil do arcibiskupského semináře a v r. 1823 vstoupil do premonstrátského řádu v Teplé u Mariánských Lázní. Během noviciátu studoval teologii v Praze. 23. 10. 1825 složil řeholní slib a přijal jméno Josef, 14. 8. 1827 byl vysvěcen na kněze. V dalších studiích (přírodopis a fyzika) pokračoval ve Vídni, v r. 1831 složil profesorské zkoušky a od r. 1832 působil jako profesor fyziky Filozofického ústavu v Plzni. V r. 1849 přestoupil na plzeňské gymnázium, kde učil mimo fyziku i přírodopis. Jeho buditelská vlastenecká činnost byla rozsáhlá. Pořádal přednášky o českém jazyce a české literatuře, zakládal české knihovny (např. na Lochotíně), organizoval ochotnická představení a o prázdninách hledal památky českého jazyka v poněmčených oblastech. (Velký vliv měl i na národní uvědomění svého bratrance Bedřicha Smetany, který v Plzni v l. 1840-43 studoval.) Protože se aktivně účastnil revoluce v r. 1848 (byl starostou Lípy slovanské v Plzni, psal do Konstitučních pražských novin, účastnil se Slovanského sjezdu v Praze), byla mu v únoru 1849 zakázána politická činnost a byl pod policejním dozorem. Založil noviny Posel ode Mže, publikoval v Lumíru, Časopisu Českého musea, Živě, Rodinné kronice, Radbuze, Vlastimilu, Květech a Časopisu pro katolické duchovenstvo. Byl autorem odborné literatury a také poezie. 12. listopadu 1874 mu byl ve Smetanových sadech odhalen pomník se sochou v nadživotní velikosti a s pamětní deskou. Autorem sochy je Tomáš Seidan, autorem podstavce Tomáš Nechutný. Je pohřben na Mikulášském hřbitově v Plzni.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě