Skip to main content

Detail autority

Smetana, Bedřich, 1824-1884
Narození: 02.03.1824, Litomyšl (Česko)
Úmrtí: 12.05.1884, Praha (Česko)
Jiný tvar jména: Smetana, Friedrich, 1824-1884
Působení: Plzeň (Česko)
Působení: Göteborg (Švédsko)
Působení: Praha (Česko) , Prozatímní divadlo v Praze
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Bělohlávek, M.: Bedřich Smetana: Plzeň 1840-1843, 2. Gruber, J.: Pomníky a pamětní desky v Plzni, 3. Pflegerová, Štěpánka: Bedřicha Smetanu připomínají v archivu jeho skladby a korespondence. Radniční Listy města Plzně, roč. 19, 2014, září, s. 8, 4. Hora, Josef: Smetana byl velký proutník, tvrdili pamětníci. 5+2dny, roč. 6, 2017, č. 22, s. 8, 5. Vaindl, Ladislav: Plzeň obrátila Smetanu k hudbě. 5+2dny, roč. 7, 2018, č. 33, s. 2

Biografická poznámka: Hudební skladatel. Vztah B. Smetany k Plzni: V l. 1840-43 studoval na zdejším premonstránském gymnáziu pod dohledem svého bratrance středoškolského profesora J. F. Smetany. (Skladatel později často připomínal, že to byly nejkrásnější roky jeho života.) Z jeho plzeňského pobytu se dochovaly tři deníky a z r. 1844 zkomponovaná polka "Vzpomínka na Plzeň". V ulici B. Smetany je na budově bývalého gymnázia (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) umístěna pamětní deska od Jana Štursy a ve Smetanových sadech socha od Aloise Sopra. V r. 1920 byla také po skladateli pojmenována první městská hudební škola. Od r. 1980 se v Plzni pořádají Smetanovské dny - byly založeny jako vědecké sympozium, které organizovala od samého začátku Akademie věd ČR společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Postupně se k sympoziu s účastí cca 120 vědců z Čech (v poslední době i z Evropy) na každoročně vybírané odborné téma z období 19. století přiřadil hudební a divadelní program. Volně dostupná libreta děl B. Smetany v digitální knihovně Kramerius:
http://kramerius4.nkp.cz/search/r.jsp?author=%22Smetana%2C%20Bed%C5%99ich%22&forProfile=facet&offset=0&fq=dostupnost:%22public%22

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě