Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Smetana, Bedřich, 1824-1884
Datum narození: 02.03.1824
Místo narození: Litomyšl (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 12.05.1884
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)

Obor působení: hudebník, skladatel, dirigent, pedagog
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko)
Působení neboli činnost: Göteborg (Švédsko)
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Prozatímní divadlo v Praze
Vazby: Smetana, Friedrich, 1824-1884

Citace KMP:
1. Bělohlávek, M.: Bedřich Smetana: Plzeň 1840-1843
2. Gruber, J.: Pomníky a pamětní desky v Plzni
3. Pflegerová, Štěpánka: Bedřicha Smetanu připomínají v archivu jeho skladby a korespondence. Radniční Listy města Plzně, roč. 19, 2014, září, s. 8
4. Hora, Josef: Smetana byl velký proutník, tvrdili pamětníci. 5+2dny, roč. 6, 2017, č. 22, s. 8
5. Vaindl, Ladislav: Plzeň obrátila Smetanu k hudbě. 5+2dny, roč. 7, 2018, č. 33, s. 2

Narozen 2.3.1824 v Litomyšli, zemřel 12.5.1884 v Praze. Hudební skladatel, práce v oboru hudby.
Hudební skladatel. Vztah B. Smetany k Plzni: V l. 1840-43 studoval na zdejším premonstránském gymnáziu pod dohledem svého bratrance středoškolského profesora J. F. Smetany. (Skladatel později často připomínal, že to byly nejkrásnější roky jeho života.) Z jeho plzeňského pobytu se dochovaly tři deníky a z r. 1844 zkomponovaná polka "Vzpomínka na Plzeň". V ulici B. Smetany je na budově bývalého gymnázia (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) umístěna pamětní deska od Jana Štursy a ve Smetanových sadech socha od Aloise Sopra. V r. 1920 byla také po skladateli pojmenována první městská hudební škola. Od r. 1980 se v Plzni pořádají Smetanovské dny - byly založeny jako vědecké sympozium, které organizovala od samého začátku Akademie věd ČR společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Postupně se k sympoziu s účastí cca 120 vědců z Čech (v poslední době i z Evropy) na každoročně vybírané odborné téma z období 19. století přiřadil hudební a divadelní program. Volně dostupná libreta děl B. Smetany v digitální knihovně Kramerius: