Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Skupa, Josef, 1892-1957
Datum narození: 16.01.1892
Místo narození: Strakonice (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 08.01.1957
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)

Obor působení: loutkoherec, výtvarník, malíř, scénograf, ilustrátor
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Loutkové divadlo Feriálních osad
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Akademie múzických umění v Praze , , Divadlo Spejbla a Hurvínka

Citace KMP: 1. Malík, J.: Národní umělec Josef Skupa
Citace KMP: 2. Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech : 1945-1990
Citace KMP:
3. Grym, P.: Klauni v dřevácích : nedokončená komedie o jedenácti obrazech
4. Kovaříková, Blanka: U Spejbla a Hurvínka slaví letos rok otců. Právo, 31.3.2017, příl. Víkend, s. 17-19
5. Josef Skupa: dnes a denně zázraky, 2017

Narozen 16.1.1892 ve Strakonicích, zemřel 8.1.1957 v Praze. Středoškolský profesor, malíř, loutkář.
Prof., výtvarník, scénograf, loutkář, ilustrátor, vysokoškolský pedagog. Studoval na plzeňském reálném gymnáziu a v l. 1911-15 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Dítěte, Maška a Kysely. Po absolutoriu byl odveden k 35. pěšímu pluku v Plzni, se kterým odjel do Bělehradu. Po návratu pracoval až do konce 1. světové války v kreslírně Škodových závodů. Zapojil se do kulturního života města a stal se externím scénografem Městského divadla. V r. 1917 začala jeho spolupráce s plzeňským Loutkovým divadlem Feriálních osad (ředitel K. Novák), kde působil nejen jako scénograf a konstruktér scény, ale i jako herec, režisér a autor. V l. 1919-30 učil kreslení na plzeňském reálném gymnáziu. V r. 1930 založil vlastní profesionální divadlo - Plzeňské loutkové divadlo prof. J. Skupy, se kterým pořádal zájezdy po ČSR i zahraničí. Z výtěžku udržoval vlastní dětskou ozdravovnu. Byl pozván ke spolupráci s Osvobozeným divadlem, Voskovec a Werich s ním plánovali svou loutkovou prvotinu. Své divadlo v Plzni vedl až do zatčení gestapem v r. 1944. Byl vězněn v Drážďanech, odkud po bombardování v únoru 1945 uprchl. Vrátil se do Plzně a v květnu 1945 zde spoluzaložil studio Čs. rozhlasu. Téhož roku však odešel do Prahy a v říjnu otevřel profesionální scénu - Divadlo Spejbla a Hurvínka. Byl vedoucím loutkové katedry na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, v r. 1952 jmenován profesorem. Od r. 1919 byl členem Spolku výtvarníků plzeňských, kde pracoval až do založení Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni v r. 1925. Se sdružením pak udržoval kontakt až do r. 1950. V r. 1933 byl zvolen prezidentem Mezinárodní unie loutkářů (UNIMA). V únoru r. 1948 byl jako první loutkář jmenován národním umělcem.