Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Skála, Adam, 1977-
Datum narození: 04.01.1977
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: archivář
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Archiv města Plzně

Citace: Skála, Adam: Akce K - likvidace mužských řeholních domů v Plzni (1950). Minulostí Západočeského kraje, 2006, č. 41/1, s. 295-400
Citace: www(KMP - Knihovna města Plzně - REGO) cit. 4. 5. 2011
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Narozen 4. 1. 1977 v Plzni. Mgr., městský archivář v Plzni. Věnuje se regionálním dějinám po roce 1948.
Mgr., archivář. Studoval na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V r. 2001 se stal archivářem v oddělení zpracování a využití archiválií Archivu města Plzně, od července 2012 je vedoucím archivu. Od r. 2005 působí jako výkonný redaktor sborníku Minulostí západočeského kraje.